نوع فایل عنوان فایل دانلود فایل
برنامه Adobe Acrobat Reader

جهت خواندن فایل های با فرمت PDF

کاتالوگ پنل های کاربری
فایل تعرفه اس ام اس
فایل تعرفه خط های اختصاصی
راهنمای وب سرویس برای برنامه نویس ها

پس از سفارش نمونه کد های استفاده از وب سرویس
با زبان های c#،PHP و Visual Basic در اختیار قرار می گیرند

راهنمای سامانه